Nasjonalparken Næringshage, NTNU & 
Oppdal kommune

Illustrasjon PirII.png

Program 
2021

27. april

28. april

29. april

Illustrasjon

logo_pir_2.png
Foto%20Finn%20Stale%20Felberg%20_edited.

Programleder:

Anders Nohre-Walldén

Grønn byggallianse

 

Illustrasjon

logo_pir_2.png

Tirsdag

Kl. 10.30 - 11.45

Pir_2__1_-removebg-preview.png

Nåtid: Trender og status

anne-borg_33430272416_o_edited.jpg

Velkommen til Grønn hyttelab 2021

Anne Borg, rektor ved NTNU

Helge Brattebo.jpg
Geir%20Arild%20Espnes_edited.jpg
Asgeir%20Meland_edited.jpg

Praktiske erfaringer, politiske ambisjoner og ny kunnskap

Helge Brattebø, direktør NTNU Bærekraft

Geir Arild Espnes, ordfører Oppdal kommune

Asgeir Meland, Nasjonalparken Næringshage 

(2)Mine%20skisser%20_edited.jpg

Nordmenn er hyttefolk - tall og trender

Lars Monsen, verdenssituasjonen og sentralisering er faktorer som bidrar til at stadig flere nordmenn drømmer om hytte.

Bjørn-Erik Øye, partner Prognosesenteret

pasi.jpeg

Hyttas klimaavtrykk

Den ferske rapporten Fjellheimen 4.0 viser en tredeling av klimaavtrykket til hytta - transport, energiforbruk og bygging. Hvilke muligheter har vi til å redusere avtrykkene?

Pasi Aalto, leder av NTNU Wood

(2)Mine%20skisser%20_edited.jpg

Bilismen og hytta

Hver fredag setter titusenvis av nordmenn seg i bilen for å kjøre til hytta. Vi ble med en familie på bilturen fra byen til fjellet.

Edgar%20hertwich_edited.jpg

Det grønne skiftet er mulig

Edgar Hertwich, leder arbeidet med ressurseffektivitet og klima i FNs Ressurspanel

Marianne%20Singsaas_edited.jpg

Det kan ikke fortsette slik

Hyttas arealavtrykk.

Marianne Singsaas, seniorforsker Telemarksforsking

Bjorn Egil Flo.jpg

Hyttetenkte tankar fra ein skeptikar

Bjørn Egil Flø, bygdeforsker NIBIO

Anne%20Borge%20Johannesen_edited.jpg
(2)Mine%20skisser%20_edited.jpg

Dilemma for hytte-kommunene

Stadig flere nordmenn bruker hytta som sitt andre hjem. Hvilke sosiale, kulturelle økonomiske utfordringer og muligheter ligger i flerbrukshjemmet?

Anne Borge Johannessen, førsteamanuensis i økonomi ved NTNU

Tor Arnesen, Østlandsforskning

 

Onsdag

Kl. 10.30 - 11.45

Pir_2__4_-removebg-preview.png

Utopi: Fremtidsbilder 2050

Illustrasjon

logo_pir_2.png
Vigdis_uib_image_Kim%20Andreassen_edited

Mennesket og økosystemene

Hyttebygging utfordrer arealbruk og naturmangfold. Lokal hyttebygging gir også globale konsekvenser. Er det mulig å se muligheter i disse utfordringene?

Vigdis Vandvik, Professor, Senterleder, bioCEED

Lunde%202%2C%20foto%20Oda%20Berby-2_edit
(2)Mine%20skisser%20_edited.jpg

En grønnere verden er en kulere verden

En samtale om klimadepresjon, hytteskam og fremtidshåp. 

Maja Lunde, forfatter

Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder Norsk klimastiftelse

(2)Mine%20skisser%20_edited.jpg

Entré Øyer

Et sirkulært mobilitetskonsept for fremtidens transportløsninger til hytta. 

Ihuga arkitekter

Lars%20Iversen_edited.jpg
(2)Mine%20skisser%20_edited.jpg

Smarte hyttebygder 2050

Lars Iversen, strategisk rådgiver i Atea

Brita F. Nielsen, førsteamanuensis ved institutt for design NTNU

Katy Chada.jpg
(2)Mine%20skisser%20_edited.jpg

Hvordan ser hyttelivet ut i 2050?

Katy Chada - faglig leder/sivilarkitekt MNAL Pir 2

Kristin Støren Wigum - industridesigner/PhD Oslo Met

Morten%20Hatling_edited.jpg

Scenario for bygg

Morten Hatling, seniorforsker SINTEF

Mads_%C3%86ra_edited.jpg

Hvilke løsninger trenger vi?

Framtidsbilder på tjenester, forretningsmodeller og samarbeidsformer

Mads Bruun Høy, partner Æra Strategic Innovation

Bjorn Haugeland.jpg
Bente_Kristin_Malmo_Oslo_cn2737-2_edited

Hvordan nå klimamålene?

Hvordan kan det grønne skiftet både skje raskere og gi gode forretningsmuligheter i fritidsøkonomien?

Bjørn Haugland, administrerende direktør SKIFT

Bente Malmo, senior manager BDO

Torsdag

Kl. 10.30 - 12.00

Pir_2__4_-removebg-preview.png

Løsninger: Fra utopi til nåtid

Nikolai Astrup Foto Torbjørn Tandberg/KM

En bærekraftig arealpolitikk 

Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister 

Carlon%20Aall_edited.jpg

Fremtiden krever klimavennlige hytter

Carlo Aall, seniorforsker ved Vestlandsforsking

Aasmund%20Vaa_edited.jpg

Entré Øyer - fra utopi til løsning

I Øyer kommune er de allerede igang med løsninger fra sommeren 2021.

Aasmund Vaa, arkitekt i Ihuga 

pasi.jpeg

Hytte 2050: Stort innovasjonspotensiale

Det er fire områder fritidsboligen og dens fysiske utforming har stort potensiale: Hyttas størrelse, delingsøkonomi, materialbruk og sammensetningen av hytter.

Pasi Aalto, leder av NTNU Wood

Jan%20Perry_edited.jpg
ACH_Ingrid%20kontor-2_edited.jpg

Fremtidens hytter deles

Åneggagrenda er en helt ny måte å utvikle et hyttefelt på. Livet i denne hyttegrenda strekker seg inn i framtida og rett inn i delingsøkonomien.

Jan Perry Lund, ringrev og gründer Grønn Fritid

Ingrid Langklopp, gründer Grønn Fritid

Thina%20Saltvedt_edited.jpg

Det grønne skiftet i kapitalmarkedet

De store trendene og de spennende mulighetene. Og hvordan vil dette påvirke utviklingen av fritidsøkonomien? 

Thina Saltvedt, sjefanalytiker Sustainable Finance Nordea

Kari%20Orn%C3%A6s%20Midjo-2_edited.jpg
lutdal.jpeg

Er bærekraft et konkurransefortinn?

Hvilke krav vil finansnæringen stille til hyttenæringen?

Kari Midjo, kredittsjef Sparebank 1 SMN

Håkon Lutdal, Eiendomsmegler 1

Hege_Rindalshytta.jpg
Arve Noreng for Kapital.jpg

Når kommer den første power-hytta?

Hvordan skal hyttenæringen respondere på kravene fra finansnæringen?

Arve Noreng, daglig leder Leve hytter

Hege Gåsvand, daglig leder Rindalshytter

frode%20st%C3%B8re%20bergrem_edited.jpg

Delehytte i 150 år

Frode Støre Bergrem, daglig leder Trondhjems turistforening

Tine%20Norman_edited.jpg
Geir%20Arild%20Espnes_edited.jpg
Isak.jpg

Paneldiskusjon ordførere

Hva vil de, hva tør de og hvordan?

Tine Norman, ordfører Sigdal kommune

Geir Arild Espnes, ordfører Oppdal kommune

Isak Veierud Busch, ordfører Røros kommune

Asgeir%20Meland_edited.jpg
Helge Brattebo.jpg

Hva nå?!

Asgeir Meland, Nasjonalparken næringshage

Helge Brattebø, leder bærekraft NTNU

 

Illustrasjon

logo_pir_2.png
Gr%C3%B8nn%20hyttelab_edited.png