Nasjonalparken Næringshage, NTNU & 
Oppdal kommune

Illustrasjon PirII.png

Program 
2022

Illustrasjon

logo_pir_2.png

Programmet for Grønn hyttelab 2022 oppdateres forløpende. 

Foto%20Finn%20Stale%20Felberg%20_edited.

Programleder:

Anders Nohre-Walldén

Grønn byggallianse

 

Tirsdag

Kl. 10.30 - 11.45

Naturen først

naturligvis

Stig A. Larssæther, NTNU, grønn hyttelab
Geir%20Arild%20Espnes_edited.jpg
Asgeir%20Meland_edited.jpg

Hva har skjedd siden sist?

Ett år er gått siden vi møttes på Grønn Hyttelab. Hva har skjedd og hvilke forventninger har vi til årets arrangement?

Stig A. Larssæther, koordinator NTNU Bærekraft

Geir Arild Espnes, ordfører Oppdal kommune

Asgeir Meland, daglig leder Nasjonalparken næringshage 

Illustrasjon PirII_edited_edited.png
Hygen_edited.jpg

Klimaendringer i hytte-Norge

FNs klimapanel har konkludert med at målet er å stoppe den globale oppvarmingen ved 1,5 grader. Vi er likevel på vei mot 3 grader. Hva har dette å si for Norge? Og vil endringene kunne ha konsekvenser for våre rekreasjonskommuner? 

Hans Olav Hygen, meteorolog og avdelingsleder for klimatjenester ved Meteorologisk institutt.

Sylfest Glimsdal_edited.jpg
Illustrasjon PirII_edited_edited.png

Villere og våtere

Klimaendringene vil tvinge oss til å måtte tenke nytt rundt hvordan vi bygger. Kan vi redusere risiko og sårbarhet som følge av klimaendringer når vi planlegger og utvikler nye hytteområder? 

Frøydis Sjøvold, rådgiver VA og hydrologi Multiconsult

Sylfest Glimsdal, seniorspesialist NGI

Naturtap utgjør en finansiell risiko

simen-2 (1)_edited.jpg

Hva er linken mellom naturtap og økonomisk tap, og hvordan kan tap av natur medføre risiko for næringsliv og finansaktører?

Simen Kjøsnes Kristiansen, fagsjef bærekraftig finans Finans Norge

Dagmar Hagen NINA, gronnhyttelab_edited.jpg
Amy Oen_edited.jpg
Kjersti Vallevik Håbjørg_edited.jpg

Naturen gjør det best

Hvordan kan vi lære av naturens egne prosesser for å løse utfordringene vi står overfor? Og hva kan vi gjøre for å tilbakeføre natur der den allerede har gått tapt?

Dagmar Hagen, seniorforsker Norsk institutt for naturforskning

Amy Oen, seniorforsker NGI

Kjersti Vallervik Håbjørg, landskapsarkitekt Bar Bakke

Illustrasjon PirII_edited_edited.png

Ruster seg for ei grønn fremtid

Når en av landets største hytteprodusenter vil styrke sin satsing på bærekraft starter de med et besøk i naturen.  

Saltdalshytta AS

Fredrik vikse.jpeg

Hva er arealregnskap og hvorfor skal vi ha det?

Det handler om å bygge der naturen tåler det best. Hvordan kan hyttekommunene få god oversikt og kunnskap om sine arealer de forvalter?

Fredrik Vikse, politisk rådgiver Sabima

hanna støstad.jpeg

Økt press på naturen - har dyrene sjans til å henge med?

Kunnskap om evolusjon og biologi er nødvendig for å bevare arter og økosystem. Men rekker arter egentlig å tilpasse seg når leveområdene endres dramatisk på kort tid? 

Hanna Nyborg Støstad, PhD i Evolusjonsbiologi og forfatter av boka «Eventyrlig evolusjon» 

Fritidsboligene går under radaren

IMG_3295_Fredrik_Holth_edited.jpg
Terje Skjeggedal Foto NTNU_edited.jpg

Verken politikken eller planleggingen er tilpasset dagens hytteliv. Hvilke muligheter har kommunene til å kunne stille bærekraft som premiss for planlegging og områdeutvikling?

Fredrik Holth, dosent ved Institutt for eiendom og juss ved NMBU - partner Holth & Winge

Terje Skjeggedal, professor NTNU Institutt for Arkitektur og planlegging 

 

Onsdag

Kl. 10.30 - 11.45

Et smart skifte

Hva skjer med økonomien vår?

Skjermbilde 2022-03-24 kl. 14.32_edited.jpg

Det er krig i Europa, byggevareprisene stiger, drivstoffet har passert den magiske grensen 20 kroner og strømkrisen skal vedvare. Hvilke faktorer vil påvirke hyttemarkedet på kort og på lang sikt?

Nejra Macic, sjefsøkonom Prognosesenteret

Når går toget?

Jan-Eilert_Nilsen_90769_DSC0697_edited.jpg
JH_edited.jpg

Det grønne skifte er i gang - eller er det egentlig det? Hva vil kreves av næringsaktørene i fritidsøkonomien fremover, hvilke endringer forventes og hvem står igjen som vinnerne i fremtiden? 

Ole Jonny Klakegg, professor i prosjektledelse NTNU/Prosjekt Norge

Jan-Eilert Nilsen, bærekraftsansvarlig Sparebank 1 SMN

Profilbilde Ivar Hogganvik_gronn hyttelab.jpg

Vjuhytta - kompakt fritid på 22 kvadrat

En hytte designet for å ta bedre vare på både naturen og lokalsamfunnene. Bli med på besøk til Vju-hytta. 

Ivar Hogganvik, CEO-founder Vjuhytta

Kristine Nore_edited.jpg
Walnum_edited.jpg
pasi.jpeg

På tide å tenke nytt

Siste nytt fra kunnskapsmiljøene som har svært god innsikt på hvordan vi kan bygge hytter som er smartere, sirkulære og stedstilpasset. 

Kristine Nore, prosjektleder SirkTre

Hans Jakob Walnum, seniorforsker Vestlandsforskning

Pasi Alto, leder NTNU Wood

Pioneren med nytt prosjekt

stein-halvorsen-2022_edited.jpg

Han var tidlig ute med bruk av massivtre og er prisbelønt for sin arkitektur. Nå har han tegnet hytter som skal sette minimalt med fotavtrykk og håper det kan bidra til å sette en ny standard i hyttemarkedet. 

Stein Halvorsen, partner Stein Halvorsen Arkitekter AS

Hyttekunden 2030

Oystein_Berg.png

Hvem er hytteeieren om ti år? Hvilke verdier og holdninger er viktige når denne skal velge hyttetype og hyttekommune? Vi tar en titt på trender og drivkrefter, og gjør klart for et fremtidsbilde.

Øystein Berg, bærekraftansvarlig inFuture

TonjeEvanger_edited.jpg
Lars Iversen.jpg

Planlegge for fremtiden

Basert på trendene og fremtidsbildet – hvordan skal hytteprodusenter og rekreasjonskommunene planlegge for å møte behovene til hyttebrukeren anno 2030?  

Tonje Evanger, designsjef Variant AS

Lars Iversen, strategisk rådgiver Atea

Hva betyr hyttenæringen for deg?

Illustrasjon PirII_edited_edited.png

Vi ble med en knippe næringsaktører på jobb hvor vi fikk brøyte hytteveger og kjøre tråkkemaskin, selge kortreiste delikatesser og fylle varer i landhandlerens hyller. Hva ville bygda vært uten hyttefolket? 

Erik Dale, tråkkemaskinfører Dale Maskin

Harald Rogstad, maskinentreprenør Rogstad AS

Hanne Munkvold, daglig leder Smak & Behag

Torild Dullum Lund, daglig leder Nerskogen Landhandel

Hvilke mål og strategier har kommunene med hyttebygging?

Birgitta_-Ericsson__edited.jpg

For kommunen som samfunnsutvikler bør det være en tydelig bevissthet knyttet til hva man ønsker å oppnå med fritidsboligutvikling og ikke minst hva man bør unngå.

Birgitta Ericsson, forsker og samfunnsplanlegger Østlandsforskning

Elisabeth Hals_edited.jpg
Kirsti_edited.jpg
Bilde Pål_edited.jpg

Dilemma det må prates om

Hvordan skal kommunene balansere ønsket om fortsatt verdiskaping og vekst, samtidig som de skal tenke langsiktig med bærekraft som premiss? Er rekreasjonskommunene godt nok rustet til å bære ansvaret alene? 

Elisabeth Hals, varaordfører Oppdal

Pål Rørby, ordfører Hemsedal

Kirsti Kierulf, direktør Norsk Kommunalteknisk Forening

Det særegne

hyttelandet

Torsdag

Kl. 10.30 - 12.00

Knytta til hytta

Magnus helgerud_edited.jpg

Helgerud har skrevet bok om nordmenns intense forhold til hytta. Om bortlengsel, familiemuseer og påsketurer med bakglatte ski. Hvorfor er nordmenn så glade i hyttelivet?

 

Magnus Helgerud, forfatter og idehistoriker

Det gode liv i bygda og på hytta

vegard gundersen_edited.jpg

Hvordan sørge for at både lokalbefolkning og fritidsbefolkning får muligheter til å realisere gode liv både i bygda og ute i naturen? Prosjektet Tradisjon og Destinasjon forsøker å gi svar.

Vegard Gundersen, seniorforsker Norsk institutt for naturforskning

Når nok er nok

IMG_6479_edited.jpg

Det startet med et leserinnlegg i lokalavisen og endte med et stort hytteopprør. Hun mener at meningen med å bo i ei bygd blir ødelagt ved den massive hytteutbyggingen i hjemkommunen Vinje. På hvilken måte?

Irja Godal, talskvinne for hytteopprøret på Rauland i Vinje

Veronica gronn hyttelab.jpg
maja farstad_edited_edited.jpg

Hytteeiere som ressurs eller plage?

Diskusjon i studio hvor de to forskerne ser nærmere på hvordan lokalsamfunn kan og bør benytte seg av fritidsboligeiere som en positiv ressurs og kapasitet. 

Maja Farstad, seniorforsker Ruralis 

Veronica Blumenthal, seniorforsker Østlandsforskning

Fra ord til handling

Bjørn Olav Leer_edited.jpg

For hver hytte som selges går en andel til et bærekraftsfond som skal støtte gode og grønne initiativ.

Ly-hytta ønsker å sette en ny standard for bransjen, og mener det er på tide med handlingskraft – mindre prat.  ​

Bjørn Olav Leer, daglig leder Ly-hytta

bjornegilflo_gronnhyttelab.jpg
Hanne Velure_edited.jpg

Utmarka vår

Hvordan bruker og forvalter vi utmarka vår? Går hyttenæringen på bekostning av andre næringer – eller er det plass til alle?

Bjørn Egil Flø, forsker NIBIO

Hanne Velure, leder Utmarkskommunenes Sammenslutning

Bak kulissene

IMG_C794A8D7933A-1_edited.jpg

Et lite glimt fra hvordan vi produserer Grønn Hyttelab. Bli med bak kulissene hvor ikke alt alltid går etter planen, hvor latteren sitter løst og stemningen mellom gjester, programleder og produksjonen er særdeles god. 

Bravida Sandefjord og NCL (4 of 19)_edited.jpg
torkjel solbraa_edited.jpg

Hyttedeling - er det mulig?

En diskusjon om hva skal til for å senke terskelen for å leie i stedet for å eie. Hvilke delingskonsepter er under utvikling og hvilke muligheter eller utfordringer er knyttet til deling.  

Torkjel Solbraa, samfunnsutvikler Sogndal kommune

Ole Henrik Oftedal, gründer Nature Compact Living

Hva betyr bærekraft for folk?

Hildegunn Nordtug_edited.jpg

Distriktssenteret har tatt temperaturen på holdninger og meninger om bærekraft og hyttebygging blant innbyggere i rekreasjonskommuner, og mener det er behov for tillitsfull samhandling på tvers av ulike interesser. 

Hildegunn Nordthug, seniorrådgiver Distriktssenteret

Stig A. Larssæther, NTNU, grønn hyttelab
Geir%20Arild%20Espnes_edited.jpg
Asgeir%20Meland_edited.jpg

Hva nå?!

Hvordan skal vi fortsette å forene bransjer, sektorer og ulike miljø? Slik at vi sammen kan endre eksisterende praksis - til det beste for oss alle. 

Stig A. Larssæther, koordinator NTNU Bærekraft

Geir Arild Espnes, ordfører Oppdal kommune

Asgeir Meland, daglig leder Nasjonalparken næringshage 

 
Gr%C3%B8nn%20hyttelab_edited.png