Hvordan kan vi møte den store etterspørselen etter fritidsboliger og opprettholde verdiskapingen i distriktene, samtidig som vi sikrer både sosial bærekraft, en balansert utmarksforvaltning og en mer klimavennlig fritidsnæring i rekreasjonskommunene?


Disse problemstillingene fortjener en nasjonal møteplass.

Heldigitalt arrangement

Dette er den andre utgaven av arrangementet Grønn hyttelab. 

Arrangementet foregår over tre dager, 3., 4. og 5. mai med en drøy times sending per dag. Sendingene vil være tilgjengelig for påmeldte i 10 dager. 

Møteplass

Formålet med konferansen er å skape en faglig møteplass med problematisering av dagens praksis og samtidig beskrive nyskapende og løsningsorienterte fremtidsscenarioer for fritidsøkonomien.

Sendingene er strukturert etter de tre bærekraftsperspektivene – natur og klima, økonomisk og sosial bærekraft.

Sending 1 - Naturen først naturligvis

Sending 2 - Det smarte skifte

Sending 3 - Vårt særegne hytteland 

Hver sending byr på en kombinasjon av digitale innlegg, reportasjer og studio. Innholdet er forhåndsinnspilt og redigert til dynamiske og interessante sendinger. Deltakerne har mulighet til å delta i diskusjonen i «live-veggen». 

Arrangørene

Det er Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Oppdal kommune og Nasjonalparken næringshage som inviterer til Grønn hyttelab. 

I 2020 undertegnet NTNU, Oppdal kommune og Nasjonalparken næringshage en samarbeidsavtale. Denne gir grunnlag for et tett samarbeid på ulike prosjekter og faglige aktiviteter. 

I tillegg er Sparebank 1 SMN god samarbeidspartner for Grønn hyttelab.

ntnu_med_slagord_hoeyde_bokmaal_svart_ed
Nasjonalparken_n%C3%A6ringshage_logo_edi
Oppdal%20kommune_edited.png

Billetter

1. mars åpner påmeldingen og det er mulig å melde seg helt frem til 3. mai kl. 09:00.

Påmeldingen er personlig og tilgangen til Grønn hyttelab 2022 kan ikke deles med andre.

Enkeltbillett (alle sendinger) kr 1100 eks. mva. 

Bedriftsbillett (alle sendinger) kr 5000 eks. mva, meld på 5 - 10 personer for samme pris.  

Dersom dere er flere enn 10 personer fra samme bedrift som ønsker gruppepåmelding, ta kontakt!

Informasjon om registrering og tilgang til sendingene sendes ut de påmeldte i forkant av arrangementet. 

Bakgrunn

Allerede i 2017 gjennomførte Nasjonalparken næringshage et forprosjekt med tematikken grønn omstilling i hyttenæringen - Grønn fjellhageby. 

Hovedprosjektet Kompetanseløft for bærekraftig fritidsnæring ble igangsatt i 2019 og har bidratt til flere utviklingsprosjekter for fritidsøkonomien i regionen. 

Denne økonomien omfatter alle aktørene som er knyttet til hvordan folk bruker fritid og hva de forbruker i fritiden. Reisen, fritidsboligen, friluftslivet og andre opplevelser knyttet til områder utenfor bykjernene er en viktig del av fritidsøkonomien i distriktet.

Ei hytte er altså mer enn bare en peis og fire vegger. Derfor blir en omstilling i fritidsøkonomien også kompleks og uoversiktlig. 

Grønn hyttelab ønsker å være en arena for det grønne skifte innen fritidsøkonomien. Vi tror at vi i fellesskap kan finne løsninger for en bærekraftig fritid. 

Takk til våre samarbeids-partnere

norsk_farge_liggende.png
rgb_SB1_SMN_verti_bw_pos.png
Gr%C3%B8nn%20hyttelab_edited.png