Hvordan kan vi møte den store etterspørselen etter fritidsboliger og opprettholde verdiskapingen i distriktene, samtidig som vi sikrer både sosial bærekraft, en balansert utmarksforvaltning og en mer klimavennlig fritidsnæring i rekreasjonskommunene?


Disse problemstillingene fortjener en nasjonal møteplass.

Heldigitalt arrangement

Dette er den første utgaven av arrangementet Grønn hyttelab. 

Arrangementet foregår over tre dager, 27., 28. og 29. april med én times sending per dag. Sendingene vil være tilgjengelig for påmeldte i 10 dager. På grunn av usikkerheten rundt Covid-19 og smittesituasjonen er arrangementet heldigitalt.

Fra nåtid til fremtid

Formålet med konferansen er å skape en faglig møteplass med problematisering av dagens praksis og samtidig beskrive nyskapende og løsningsorienterte fremtidsscenarioer.

 

Sendingene er bygget opp med inspirasjon av backcasting metoden:

Sending 1 - Nåtid: Trender og status

Sending 2 - Utopi: Fremtidsbilde 2050

Sending 3 - Løsning: Fra utopi​ til nåtid

Arrangørene

Det er Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Oppdal kommune og Nasjonalparken Næringshage inviterer til Grønn hyttelab. 

 

I 2020 undertegnet NTNU, Oppdal kommune og Nasjonalparken Næringshage en samarbeidsavtale. Denne gir grunnlag for et tett samarbeid på ulike prosjekter og faglige aktiviteter. 

I tillegg er Region Trøndelag Sør gode samarbeidspartnere for Grønn hyttelab.

ntnu_med_slagord_hoeyde_bokmaal_svart_ed
Nasjonalparken_n%C3%A6ringshage_logo_edi
Oppdal%20kommune_edited.png

Bakgrunn

Allerede i 2017 gjennomførte Nasjonalparken næringshage et forprosjekt med tematikken grønn omstilling i hyttenæringen - Grønn fjellhageby. 

Hovedprosjektet Kompetanseløft for bærekraftig fritidsnæring ble igangsatt i 2019 og har bidratt til flere utviklingsprosjekter i fritidsøkonomien i regionen. 

Denne økonomien omfatter alle aktørene som er knyttet til hvordan folk bruker fritid og hva de forbruker i fritiden. Reisen, fritidsboligen, friluftslivet og andre opplevelser knyttet til områder utenfor bykjernene er en viktig del av fritidsøkonomien i distriktet.

Ei hytte er altså mer enn bare en peis og fire vegger. Derfor blir en omstilling i fritidsøkonomien også kompleks og uoversiktlig. 

Grønn hyttelab ønsker å være en arena for det grønne skifte i fritidsøkonomien. Vi tror at vi i fellesskap kan finne løsninger for en bærekraftig fritid. 

Trøndelag Sør

- Interkommunalt politisk råd

Takk til våre samarbeids-partnere

norsk_farge_liggende.png