Nasjonalparken Næringshage, NTNU & 
Oppdal kommune

Gr%C3%B8nn%20fjellhageby%2C%20Gr%C3%B8nn

Illustrasjoner: Pir II

Hvor

Digitalt

Når

27. - 29. april 2021

Hvordan skal vi dekke etterspørselen av fritidsboliger og opprettholde verdiskapingen i distriktene, samtidig som vi sikrer både sosial bærekraft, en helhetlig arealforvaltning og en klimavennlig fritidsøkonomi?

Grønn hyttelab er en nasjonal møteplass som bidrar til å finne gode og grønne veivalg for fremtidens fritidsøkonomi. 

Arrangementet skal oppmuntre og motivere til å søke mer kunnskap og bedre løsninger for en bærekraftig fritid. 

Arrangementet er et samarbeid mellom NTNU, Nasjonalparken næringshage og Oppdal kommune. 

"Verden har endret seg, og vi må endre oss med den."

Barack Obama

Illustrasjon PirII.png

Illustrasjoner

Program

Nåtid
- trender og status

27. april 2021

Kl. 10.30 - 11.45

Utopi
- fremtidsbilder 2050

28. april 2021

Kl. 10.30 - 11.45

Løsninger
- fra utopi til nåtid

29. april 2021

Kl. 10.30 - 11.45

Trøndelag Sør

- Interkommunalt politisk råd

Takk til våre samarbeids-partnere

Gr%C3%B8nn%20hyttelab_edited.png

Stig A. Larssæther

Koordinator, NTNU bærekraft
stig.larssather@ntnu.no

Margrete Vognild Blokhus

Prosjektleder, Nasjonalparken Næringshage

margrete@nasjonalparkhagen.no

Elisabeth Hals

Varaordfører, Oppdal kommune

elisabeth.hals@oppdal.kommune.no

 2021 © Nasjonalparken Næringshage