Nasjonalparken Næringshage, NTNU & 
Oppdal kommune

Gr%C3%B8nn%20fjellhageby%2C%20Gr%C3%B8nn

Illustrasjoner: Pir II

Hvor

Digitalt

Når

27. - 29. april 2021

Påmelding

Hvordan skal vi dekke etterspørselen av fritidsboliger og opprettholde verdiskapingen i distriktene, samtidig som vi sikrer både sosial bærekraft, en helhetlig arealforvaltning og en klimavennlig fritidsøkonomi?

Grønn hyttelab er en nasjonal møteplass som bidrar til å finne gode og grønne veivalg for fremtidens fritidsøkonomi. 

Arrangementet skal oppmuntre og motivere til å søke mer kunnskap og bedre løsninger for en bærekraftig fritid. 

Program

Nåtid
- trender og status

27. april 2021

Kl. 10.30 - 11.45

Utopi
- fremtidsbilder 2050

28. april 2021

Kl. 10.30 - 11.45

Løsninger
- fra utopi til nåtid

29. april 2021

Kl. 10.30 - 12.00

Illustrasjoner

logo_pir_2.png

Trøndelag Sør

- Interkommunalt politisk råd

Takk til våre samarbeids-partnere

norsk_farge_liggende.png