Nasjonalparken Næringshage, NTNU & 
Oppdal kommune

Illustrasjon PirII.png

Program 

2021

27. april

28. april

29. april

PÅMELDING

Illustrasjon

logo_pir_2.png

Programleder:

Anders Nohre-Walldén

Grønn byggallianse

 

Illustrasjon

logo_pir_2.png

Tirsdag

Kl. 10.30 - 11.45

Pir_2__1_-removebg-preview.png

Nåtid: Trender og status

Velkommen til Grønn hyttelab 2021

Anne Borg, rektor ved NTNU

Praktiske erfaringer, politiske ambisjoner og ny kunnskap

Helge Brattebø, direktør NTNU Bærekraft

Geir Arild Espnes, ordfører Oppdal kommune

Asgeir Meland, Nasjonalparken Næringshage 

Nordmenn er hyttefolk - tall og trender

Lars Monsen, verdenssituasjonen og sentralisering er faktorer som bidrar til at stadig flere nordmenn drømmer om hytte.

Bjørn-Erik Øye, partner Prognosesenteret

Hyttas klimaavtrykk

Den ferske rapporten Fjellheimen 4.0 viser en tredeling av klimaavtrykket til hytta - transport, energiforbruk og bygging. Hvilke muligheter har vi til å redusere avtrykkene?

Pasi Aalto, leder av NTNU Wood

Bilismen og hytta

Hver fredag setter titusenvis av nordmenn seg i bilen for å kjøre til hytta. Vi ble med en familie på bilturen fra byen til fjellet.

Det grønne skiftet er mulig

Edgar Hertwich, leder arbeidet med ressurseffektivitet og klima i FNs Ressurspanel

Det kan ikke fortsette slik

Hyttas arealavtrykk.

Marianne Singsaas, seniorforsker Telemarksforsking

Hyttetenkte tankar fra ein skeptikar

Bjørn Egil Flø, bygdeforsker NIBIO

Dilemma for hytte-kommunene

Stadig flere nordmenn bruker hytta som sitt andre hjem. Hvilke sosiale, kulturelle økonomiske utfordringer og muligheter ligger i flerbrukshjemmet?

Anne Borge Johannessen, førsteamanuensis i økonomi ved NTNU

Tor Arnesen, Østlandsforskning

 

Onsdag

Kl. 10.30 - 11.45

Pir_2__4_-removebg-preview.png

Utopi: Fremtidsbilder 2050

Illustrasjon

logo_pir_2.png

Mennesket og økosystemene

Hyttebygging utfordrer arealbruk og naturmangfold. Lokal hyttebygging gir også globale konsekvenser. Er det mulig å se muligheter i disse utfordringene?

Vigdis Vandvik, Professor, Senterleder, bioCEED

En grønnere verden er en kulere verden

En samtale om klimadepresjon, hytteskam og fremtidshåp. 

Maja Lunde, forfatter

Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder Norsk klimastiftelse

Entré Øyer

Et sirkulært mobilitetskonsept for fremtidens transportløsninger til hytta. 

Ihuga arkitekter

Smarte hyttebygder 2050

Lars Iversen, strategisk rådgiver i Atea

Brita F. Nielsen, førsteamanuensis ved institutt for design NTNU

Hvordan ser hyttelivet ut i 2050?

Katy Chada - faglig leder/sivilarkitekt MNAL Pir 2

Kristin Støren Wigum - industridesigner/PhD Oslo Met

Scenario for bygg

Morten Hatling, seniorforsker SINTEF

Hvilke løsninger trenger vi?

Framtidsbilder på tjenester, forretningsmodeller og samarbeidsformer

Mads Bruun Høy, partner Æra Strategic Innovation

Hvordan nå klimamålene?

Hvordan kan det grønne skiftet både skje raskere og gi gode forretningsmuligheter i fritidsøkonomien?

Bjørn Haugland, administrerende direktør SKIFT

Bente Malmo, senior manager BDO

Torsdag

Kl. 10.30 - 12.00

Pir_2__4_-removebg-preview.png

Løsninger: Fra utopi til nåtid

En bærekraftig arealpolitikk 

Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister 

Fremtiden krever klimavennlige hytter

Carlo Aall, seniorforsker ved Vestlandsforsking

Entré Øyer - fra utopi til løsning

I Øyer kommune er de allerede igang med løsninger fra sommeren 2021.

Aasmund Vaa, arkitekt i Ihuga 

Hytte 2050: Stort innovasjonspotensiale

Det er fire områder fritidsboligen og dens fysiske utforming har stort potensiale: Hyttas størrelse, delingsøkonomi, materialbruk og sammensetningen av hytter.

Pasi Aalto, leder av NTNU Wood

Fremtidens hytter deles

Åneggagrenda er en helt ny måte å utvikle et hyttefelt på. Livet i denne hyttegrenda strekker seg inn i framtida og rett inn i delingsøkonomien.

Jan Perry Lund, ringrev og gründer Grønn Fritid

Ingrid Langklopp, gründer Grønn Fritid

Det grønne skiftet i kapitalmarkedet

De store trendene og de spennende mulighetene. Og hvordan vil dette påvirke utviklingen av fritidsøkonomien? 

Thina Saltvedt, sjefanalytiker Sustainable Finance Nordea

Er bærekraft et konkurransefortinn?

Hvilke krav vil finansnæringen stille til hyttenæringen?

Kari Midjo, kredittsjef Sparebank 1 SMN

Håkon Lutdal, Eiendomsmegler 1

Når kommer den første power-hytta?

Hvordan skal hyttenæringen respondere på kravene fra finansnæringen?

Arve Noreng, daglig leder Leve hytter

Hege Gåsvand, daglig leder Rindalshytter

Delehytte i 150 år

Frode Støre Bergrem, daglig leder Trondhjems turistforening

Paneldiskusjon ordførere

Hva vil de, hva tør de og hvordan?

Tine Norman, ordfører Sigdal kommune

Geir Arild Espnes, ordfører Oppdal kommune

Isak Veierud Busch, ordfører Røros kommune

Hva nå?!

Asgeir Meland, Nasjonalparken næringshage

Helge Brattebø, leder bærekraft NTNU

 

Illustrasjon

logo_pir_2.png